Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στις 11-03-2024 έγινε η γενική συνέλευση του Συλλόγου μας με μικρή παρουσία συναδέλφων. Στην εν τάχει ανάγνωση του διοικητικού απολογισμού έγινε ωραιοποιημένη παρουσίαση των ενεργειών της διοίκηση που έγιναν ή που δεν έγιναν ποτέ. 
Αναφέρθηκαν στην συμμετοχή στην συνεδρίαση της CONFIAD οτι έγιναν προτάσεις για τον κλάδο μας ενώ η πραγματικότητα είναι οτι δεν μίλησαν καθόλου. Ανέφεραν επίσης οτι είχαν συναντήσεις με στελέχη τηε TAXUD και της OLAF και άλλα έξι μεγάλα στελέχη των Βρυξελών. Όλα αυτά που αναφέρουν χρειάζονται μεγάλη προετοιμασία με συγκεκριμένα θέματα και πέντε εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον παραμονής στις Βρυξέλες. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε μία ημέρα. 

Δεν έγινε καμία πληροφόρηση για το πως θα γίνεται ο έλεγχος των εμπορευμάτων και το τι περίπου θα ισχύει με τα καινούργια δεδομένα υποβολής των διασαφήσεων στο ICISNET. 

Το επίπεδο της Γ.Σ. είναι δύσκολο να περιγραφεί. Υπήρξε απαξίωση των νέων συναδέλφων μετά τις τοποθετήσεις τους και θα αναφέρουμε την μεγάλη δήλωση του προέδρου οτι δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια γιατί δεν θα είναι πρόεδρος και ενεργός εκτελωνιστής. 

Σαν φλέγον θέμα που θεώρησαν οτι πρέπει να αναφερθούν παρόλο που αφορούσε την χρήση του 2024 ήταν η παραίτηση των εκλεγμένων μελών της ΕΝΕΚΤΑ απο τα Δ.Σ. του ΣΥΕΤΑΠΑ και της ΟΕΤΕ χωρίς να έχουμε ενημερώσει και εξηγήσει τους λόγους. Θυμίζω οτι τρείς ημέρες πριν υποβληθούν οι παραιτήσεις υπήρξε ανακοίνωση δύο σελίδων και σχετικές αναρτήσεις που εξηγούσαν τους λόγους της παραίτησης. 

Μετά απο αναφορές μελών της Γ.Σ. και ανακοινώσεις στο διαδίκτυο ισχυροποιήθηκαν οι υποψίες που υπήρχαν οτι τελικά ο ΣΥΕΤΑΠΑ είναι παράρτημα του συλλόγου Θεσσαλονίκης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται στην Θεσσαλονίκη και πιστεύουν οτι θα υλοποιούνται με τα λεφτά της ΕΕΠΑ.