Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ....(λίγο πριν το τέλος του 2022)
Η έγκυρη κι υπεύθυνη πληροφόρηση, είναι το ισχυρότερο και πιο χρήσιμο εργαλείο αλλά και όπλο, στην Κλαδική και προσωπική μας πορεία σαν Εκτελωνιστές.

 

Με το νέο θεσμικό καθεστώς λειτουργίας του επαγγέλματός μας (Ν.4955/22), ως Ευρωπαίων Τελωνειακών Αντιπροσώπων, παράλληλα με τη 'δια βίου κατάρτιση', το να γνωρίζουμε τη δημοσιονομική-τελωνειακή καθημερινότητα και (κυρίως) το εξελισσόμενο εργασιακό μας 'αύριο', αποτελεί καθοριστικό μέσον και προϋπόθεση η συνεχής επικοινωνία των Συνδικαλιστών με τους Συναδέλφους.

 

Αυτή την αναγκαιότητα θα υπηρετήσουν οι ηλεκτρονικές σελίδες του νέου Blog μας, ταυτόχρονα με τη διαρκή γνωστοποίηση κι αντικειμενική αποτύπωση του ενδο-κλαδικού περιβάλλοντος.

 

Παραμείνετε σε καθημερινή επικοινωνία και διαδιώστε την προσπάθειά μας.

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΕΚΤΑ

Δεκέμβριος 2022