Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το τελευταίο διάστημα, το Δ.Σ. της ΕΕΠΑ δείχνει μια "αξιοπρόσεκτη" ευαισθησία για ενίσχυση (στις εορτές) των υπαλλήλων της και κατ΄ επέκταση των υπαλλήλων και των άλλων Εκτελωνιστικών Οργανισμών. Πρόκειται για μια ευαισθησία αντίθετης κατεύθυνσης απο αυτή που επέδειξε στις αρχές του '22, όταν έμενε ασυγκίνητη στη νόμιμη πληρωμή των υπαλλήλων της ΟΕΤΕ.
Κατ΄ αρχήν αυτή η πρωτοβουλία μας βρίσκει σύμφωνους και τη στηρίζουμε. Ταυτόχρονα όμως επισημάναμε ότι δεν είναι δυνατόν να ενισχύονται οι (μη εκτελωνιστές) υπάλληλοι των Οργανισμών μας και να μην αντιμετωπίζονται, ισοδύναμα τουλάχιστον, οι οικονομικά ασθενέστεροι συνάδελφοί μας Εκτελωνιστές.
Γι΄αυτό, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΕΠΑ (Δευτέρα 19-12-22) προτείναμε (δια του Γ. Ζωγράφου), να δοθεί "εορταστική" ενίσχυση (€200, μέσω του ΣΥΕΤΑΠΑ), σε όσους συναδέλφους επιδείξουν προσωπικό εκκαθαριστικό κάτω των €10.000 κατ΄έτος.
Η πρότασή μας έγινε ΟΜΟΦΩΝΑ αποδεκτή κι αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα.
Επίσης προαναγγείλαμε ότι με το ίδιο πνεύμα θα τοποθετηθούμε και στην ενδεχόμενη αύξηση των μισθών των υπαλλήλων των Εκτελωνιστικών Οργανισμών.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΔΥΝΑΤΟΙ ΣΤΟ 2023

Εκ της ΕΝΕΚΤΑ 21/12/22